Som företag verkar vi för ett gott och etiskt arbetssätt. Därför vill vi skapa trygghet genom att ta eventuella missförhållanden på allvar. Vår verksamhet byggs av personal och gäster och därför värnar vi om allas mående innanför och utanför vår verksamhet.

Genom denna kanal för visselblåsning ger vi alla inom organisationen en lättillgänglig möjlighet att informera (“Visselblåsa”) till en utvald grupp när något inte står rätt till. Vår visselblåsarfunktion kan också användas vid misstanke S K “Early Warning”. Du kan visselblåsa om något har hänt, händer just nu eller om det är något som riskerar att hända. Kom ihåg att generella klagomål inte är en visselblåsning. Vid anonym visselblåsning rapporterar du i skrift, vid muntlig- och mötesförfrågningar är du inte anonym.

whistlesecure.com/laholmen