Vårt hållbarhetsarbete

Vi ser inte bara skönheten i de blå vågorna och de vindpinade klipporna som omger oss - vi ser också ett ansvar. Att driva ett hotell i denna idylliska miljö är inte bara en förmån utan även en påminnelse om det viktiga uppdrag vi har: att tänka på miljön och på framtiden.

Vi är Svanenmärkta och anslutna till Hållbarhetsklivet!

Genom att välja vårt Svanenmärkta hotell bidrar du till att minska den samlade miljö- och klimatpåverkan från din vistelse. 

Det betyder att vi arbetar systematiskt för att
minska verksamhetens miljöpåverkan. Vi önskar dig
som gäst en trevlig vistelse!

• Vi är sparsamma med vatten, energi och kemikalier
• Vi serverar flera sorters ekologisk mat och dryck
samt en vegetarisk huvudrätt varje dag
• Vi begränsar användningen av engångsartiklar
och sorterar avfall så att så mycket som möjligt
kan återvinnas.

Bättre för miljön. Bättre för dig.

Svanenmärkningen är de nordiska ländernas officiella
miljömärkning. Genom att välja det här hotellet bidrar du
till att minska den samlade miljö- och klimatpåverkan.

www.svanen.se

Hållbarhetsklivet

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Här agerar offentliga och privata aktörer för att ställa om till ett hållbart samhälle.

Tillsammans skapar vi ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Vi når framgång genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta initiativ. Ingenting sker av sig själv. Det krävs styrning för att uppnå en hållbar besöksnäring och alla måste dra sitt strå till stacken.

Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med särskilt fokus på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3).

www.hallbarhetsklivet.se

Samarbete med CleanSea

CleanSea är ett företag som engagerar sig i att städa stränderna längs Västkusten och uppmuntrar lokala företag att stötta dem i deras arbete på de olika vikarna i mest behov av städning.

Vi är stolta över att vara del av detta initiativ och vi har adopterat viken vid Norra Tjurpannan. CleanSea städar detta område 4-5 gånger per år med hjälp av vårt ekonomisk stöd.

Vi får regelbundna uppdateringar om projektet och ibland hänger vår personal med också och städar.

Vi är glada att kunna hjälpa detta unga företag av engagerade entreprenörer som arbetar för en bättre miljö!

www.cleansea.co

Samarbete med Nordic SeaFarm

Mänskligheten har gjort enorma framsteg för att effektivisera vår globala tillgång till livsmedel. Dessvärre har samma industrialisering av jordbruket och ohållbar djuruppfödning lett till extrema överträdelser på vår planet. Om vi vill ge nästa generationer en framtid kräver det att vi alla radikalt ändrar våra odlings- och konsumtionsbeteenden. 

Nordic SeaFarm driver en hållbar tångodling i havet utanför Grebbestad, ca 3 mil från Strömstad. De driver också projektet My SeaFarm, där restauranger runt om i Sverige får möjlighet att odla och skörda sin egen tång där vi deltar. Det betyder att i vårt kök använder vi vår egen odlade tång i matlagningen, vi har förtur på primörerna och stöttar Nordic SeaFarm i deras viktiga arbete.

Vi är övertygade att detta bara är början för ekologisk och växtbaserad mat odlad i havet och att historien ligger framför oss.

Vi är en del i den blåa revolutionen!  

www.nordicseafarm.com