Vi är Svanenmärkta och anslutna till Hållbarhetsklivet!

Genom att välja vårt Svanenmärkta hotell bidrar du till att minska den samlade miljö- och klimatpåverkan från din vistelse. 

Det betyder att vi arbetar systematiskt för att
minska verksamhetens miljöpåverkan. Vi önskar dig
som gäst en trevlig vistelse!

• Vi är sparsamma med vatten, energi och kemikalier
• Vi serverar flera sorters ekologisk mat och dryck
samt en vegetarisk huvudrätt varje dag
• Vi begränsar användningen av engångsartiklar
och sorterar avfall så att så mycket som möjligt
kan återvinnas.

Bättre för miljön. Bättre för dig.

Svanenmärkningen är de nordiska ländernas officiella
miljömärkning. Genom att välja det här hotellet bidrar du
till att minska den samlade miljö- och klimatpåverkan.

 

Hållbarhetsklivet

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Här agerar offentliga och privata aktörer för att ställa om till ett hållbart samhälle.

Tillsammans skapar vi ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Vi når framgång genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta initiativ. Ingenting sker av sig själv. Det krävs styrning för att uppnå en hållbar besöksnäring och alla måste dra sitt strå till stacken.

Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med särskilt fokus på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3).